forsiden

 

Rådet for anvendt medieforsknings prosjektstøtte

Legat-id:1166

Formål:
å bevilge årlige midler til anvendt medieforskning og etterutdanning.

Beskrivelse:
Statens medieforvaltning bevilger årlig midler til anvendt medieforskning og etterutdanning. Forskere, journalister og andre med tilknytning til mediene kan søke om midler til forsknings- og utviklingsarbeid.

Hovedtekst:
Det er nødvendig med eget søknadsskjema.

Se Rådet for anvendt medieforsknings hjemmesider for ytterligere informasjon

Søknadsfrist:01.10.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema bokmål (pdf)
Søknadsskjema nynorsk (pdf)

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Rådet for anvendt medieforskning
Kontaktperson:v/Jan Erik Andersen
Postadresse:Boks 444
1601 Fredrikstad
Telefon:69 31 90 30
Faks:69 31 92 80.
E-post:jan.erik.andersen@smf.no.

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Rådet for anvendt medieforskning

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke