forsiden

 

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Legat-id:1118

Formål:
å yde støtte til studiereiser til Japan innenfor forskning, medisin, teknologi, sammfunsfag, kunst og journalistikk

Annet:
årlige utbetalinger ca 900.000 NOK i Norge

Betingelser for å søke:
Søknad utformes som beskrevet bak det norske flagget på nettsiden www.sjsf.se

Søknadsfrist:15.01.xx

Dokumenter:
Søknad utformes som beskrevet bak det norske flagget på nettsiden:

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:TreEkon Ekonomi i Stockholm
Kontaktperson:Jostein H. Søvik
Postadresse:Postboks 19 NTNU Hovedbygg
7491 Trondheim
Mobil:930 59 401
Faks:73 59 70 43
E-post:Jostein.H.Sovik@sintef.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundaiton

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Ingeniør/arkitekt >Ingeniørstudier
Studie / fagområde >Media >Journalistikk
Utenlandsstudier >Japan >Medisin
Utenlandsstudier >Japan >Samfunnsstudier
Utenlandsstudier >Japan >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke