forsiden

 

Grosserer H.Parr Samuelson og hustru Johanne Birgitte f. Frølichs legat

Legat-id:1116

Formål:
å yte støtte til medlemmer av handelstanden som er kommet i økonomiske vanskeligheter pga sykdom, alderdom eller anen årsak samt til institusjoner som har som formål å forkynne Guds ord

Hovedtekst:
Det er nødvendig med eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til Oslo Handelsstands forening. Det kan også lastes ned fra legatets hjemmeside

Søknadsfrist:15.09.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Oslo Handelsstands Forening
Postadresse:Karl Johansgt. 37 A
0162 Oslo
Telefon:22 40 34 40
Faks:22 42 70 31
E-post:admin@ohf.no

Legatets hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Akershus >Frogn
Geografisk Betinget >Oslo >Oslo
Sosiale Stipend >Syke og Pleietrengende >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Eldre >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke