forsiden

 

Stiftelsen Eva Zakariassens støtte

Legat-id:1039

Formål:
å yte støtte til medisinsk forskning på obstruktive lungesykdommer

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Adv. Odd Magne Gjerde
Postadresse:Boks 1829 Vika
0123 Oslo
Telefon:22 81 45 00
Faks:22 81 45 01

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke