forsiden

 

Familien Blix' fond

Legat-id:1017

Formål:
å yte støtte til medisinsk forskning, spesielt innen kreft og hjerte & karsykdommer

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Advokat Erik Keiserud
Postadresse:Postboks 471 Sentrum
0105 Oslo
Telefon:22 47 18 00
Faks:22 47 18 18
E-post:ek@hjort.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Advokat Erik Keiserud

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke