forsiden

 

J.N. Fleichers og hustru Emmas legat

Legat-id:1005

Formål:
å yte støtte til verdig trengende

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Eiler Fleicher
Postadresse:Solveien 129 B
1167 Oslo
Telefon:22 28 88 44

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke