forsiden

 

Organisasjonssøk

 

Organisasjon søk:

Søk etter "Stavanger kommune" gav 12 treff:

1.Marie og Bjarne Rees fond til utdanning
Formål: å stimulere studenter til å ta høyere utdanning (utdanning utover bachelorgrad eller tilsvarende)
2.Tina og Martin Magnesens legat
Formål: å gi støtte til ubemidlede syke og ubemidlede rekonvalesenter.
3.Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Stavanger
Formål: å yte støtte til familier og enslige i Stavanger
4.Stavanger Arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
Formål: - å gi stipend til lærlinger som i løpet av læretiden eller umiddelbart etter avlagt fagprøve vil videreutvikle seg og sitt lærefag gjennom faglige...
5.Utdanningslegat for studerende ungdom og voksne i Stavanger
Formål: å tildele stipend til studenter som fortrinnsvis har avsluttet videregående skole. Elever i videregående skole som er i en spesielt vanskelig økon...
6.Lilly og Jacob Jacobsens legat
Formål: å yte støtte til blinde bosatt i Stavanger for å bedre den daglige livskvaliteten
7.Hildur og Arthur Gjerdes legat
Formål: å dele ut en gang i året til trengende minstepensjonister, samt trengende funksjonshemmede. Utdelingen skal ikke erstatte vanlige offentlige ytelser
8.Johannes og Enny Johnsens Fond til Arbeiderungdom
Formål: å yte utdanningssiptend til arbeiderungdom
9.Stavanger kommunes stipend - kulturstipend
Formål: Støtte til kunstnere og kulturarbeidere som ønsker å fordybe seg innen sitt fagfelt og som er bosatt i Stavanger
10.P. E. Ramslands legat for kulturlivet
Formål: å yte støtte til fremme av større kunstprosjekt og kulturtiltak

Vis de 10 neste >>

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke