forsiden

 

Organisasjonssøk

 

Organisasjon søk:

Søk etter "Norges Handelshøyskole" gav 6 treff:

1.Christiania Bank og Kreditkasses legat (Norges Handelshøyskole)
Formål: å yte støtte til den vitenskapelige forskning og opplæring ved NHH som kan ha betydning for det norske bankvesen
2.Norges Rederiforbunds fond ved NHH
Formål: å yte støtte til forskning og utdannelse ved NHH til beste for slik virksomhet som drives av Norges Rederiforbunds medlemmer
3.NHH (Norges Handelshøyskole)sine interne fond
Formål: å yte støtte til diverse aktiviteter for studenter og ansatte.
4.Varekrigs fond til forsikringsaktiviteter ved NHH (Norges Handelshøyskole)
Formål: å yte bidrag til forskning, undervisning og andre aktiviteter innen forsikring.
5.Edgar J. Johannesens fond (Norges Handelshøyskole)
Formål: å yte støtte til personer som ved forskning, casestudier eller utredninger bidrar til å bedre mulighetene for at nye produkter og ideer kan føre ti...
6.Hans Egil Clausens fond ved NHH
Formål: å dele ut stipend til forskning av betydning for internasjonal, nasjonal eller regionale transportsystemer, subsidiært til beste for den forskning ...


  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke