forsiden

 

Organisasjonssøk

 

Organisasjon søk:

Søk etter "Etnedal kommune" gav 9 treff:

1.Torsteds og frues legat
Formål: å dele ut renter av legatene som julehilsen i desember hvert år
2.Onkel Andreas Minnefond
Formål: å dele ut renter av legatet som julehilsen i desember hvert år
3.Etnedal kommunes kulturmidler
Formål: å yte støtte til lag og organisasjoner i Etnedal og regionen Valdres
4.Etnedal kommunes tilskudd til idretts – og ungdomsadministrasjon
Formål: å yte tilskudd til ledere, trenere som driver barne – og ungdomsarbeid i Etnedal kommune
5.Etnedal kommunes kulturpris
Formål: Å yte støtte/heder til enkeltpersoner eller lag som har gjort en spesiell og verdifull innsats for kulturarbeidet i kommunen.
6.Etnedal idrettsråds idrettsstipend for ungdom
Formål: å stimulere ungdom til videre satsing innen sin idrett. Idrettsrådet i kommunen utpeker kandidater.
7.Aasta Tolleruds legat
Formål: Påskjønnelse til folk i Etnedal som har sitt yrke i jordbruket og som gjennom god innsats og dyktighet har fremhevet seg
8.Birger Torsteds legat
Formål: å styrke fiskebestanden i fjellbygdene i områdene Gudbrandsdalen, Jotunheimen, Randsfjord og Mjøsdistriktet, med spesiell vekt på Etnedal
9.Ola Sveens legat
Formål: å hjelpe skoleungdom som utdanner seg innen treskjæring, møbelsnekkring, eller helse og sosialfag.


  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke