forsiden

 

Organisasjonssøk

 

Organisasjon søk:

Søk etter "Arendal kommune" gav 6 treff:

1.Arendal kommunes utdanningslegat
Formål: å yte støtte til studenter hjemmehørende i tidligere Arendal kommune til videregående og høyere utdanning
2.Georg Hørsdal og hustrus legat for teologi- og musikkstuderende
Formål: å gi støtte til en blind eller sterkt svaksynt kirkemusiker eller musikkstuderende
3.Ole Dahl og hustrus legat
Formål: å yte støtte til trengende bosatt i tidligere Arendal og Hisøy kommune
4.Erna og Gurly Andersens legat
Formål: å gi støtte til eldre, enslige hjemmeboende over 80 år i Arendal til hjelp i hjemmet
5.Arendal kommunes legat for vanskeligstilte
Formål: å gi støtte til vanskeligstilte og syke i Arendal
6.Arendal kommune sitt legat for eldreomsorg
Formål: å gi økonomisk støtte til beste for vanskeligstilte eldre over 70 år i Arendal.


  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke