forsiden

 

Organisasjonssøk

 

Organisasjon søk:

Søk etter "AS Procurator" gav 3 treff:

1.Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse
Formål: å støtte ethvert tiltak av sosial art, særlig slike som faller utenfor det offentlige støtteapparat i Norge. Støtte til tiltak med formål som nevnt...
2.Hans Thomas Grams stiftelse.
Formål: å yte støtte til ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art ...
3.Hans Herman Horns Stiftelse.
Formål: å yte støtte til ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art ...


  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke