forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Eldre >> Enker

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Apoteker Martin Theodor Bratts og hustrus legat
2. Arendal kommune sitt legat for eldreomsorg
3. Johan Thorsen og hustrus legat for eldre ugifte kvinner i Haugesund
4. Malermestrenes Alderdomsfond
5. Malermestrenes Understøttelsesfond
6. Norges Rederiforbunds Hjelpefond
7. Pauline Wethammers legat
8. Stiftelsen til Peder og Målfrid Dybvads minne

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke