forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Eldre >> Udefinert

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. A/S L. Mack’s bryggeris fond til velferdstiltak for eldre i Tromsø
2. Aanen Watnelis legat
3. Anders Sveaas Almennyttige Fond
4. Anna Sælands legat
5. Arnbjørg og Ingebjørg Ødegaardslegat
6. Arnebergs og Dales legat
7. Astri og Birger Torsteds Legat
8. Christian Haaland AS' fond
9. Christopher Lorentz' legat
10. De sammenslåtte legater med sosial karakter fra Oslo overformynderi

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke