forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Barne- og ungdomsarbeid >> Udefinert eller flere

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Barnehjelpslegatene fra Røde Kors
2. Bergen kommunes tilskudd til kunst- og kulturaktiviteter - prosjektrettet ungdomsarbeid
3. Bertha og Henry Juel Andresens legat
4. Fauske ungdomsråds miljøpris
5. Hofjægermester Ths. Fearnley og hustrus gave til Oslo Guttehjem.
6. Jacob Menighetspleies Legat
7. Kari Skjønsbergs minnefond. NBI-stipendet.
8. Karin Emilie Nielsens stiftelse
9. Major og advokat Eivind Eckbos Legat
10. Nils Jarle og Olav Olsens legat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke