forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Foreninger >> Døve & blinde

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Bergen Hørselinstitutts legat
2. Emil og Gudrun Gabrielsens legat til hjelp for blinde
3. Georg Hørsdal og hustrus legat for teologi- og musikkstuderende
4. Gunhild og Knut O. Djuves legat for blinde og svaksynte ungdom
5. Lilly og Jacob Jacobsens legat
6. Stiftelsen Helse og Rehabilitering
7. Tordis og Fritz C. Riebers legat

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke