forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Foreninger >> Religiøst arbeid

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Agnar Sars legat
2. Egersund Menighetsråds legat
3. Fam. Andreas Christensen samt Bergliot og Nils Amundsens legat.
4. Fylkesmann John Norem og hustru Thora Margrethes legat
5. Major og advokat Eivind Eckbos Legat
6. Marie Andresens legat.
7. Olav og Harald Rismyrs legat

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke