forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Syke og Pleietrengende >> Multippel Sklerose

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Anna Marie og Johan Falkbergets legat
2. Anne Berits Støttefond til MS-forskning
3. Anne og Einar Brekkes fond
4. Eva og Leif Tangens støttefond til MS-forskning.
5. Fredrikke Johanne Bredas legat
6. Jenny og Mikkjel Gredes legat
7. Konrad Hemsen og Karin Holst Hemsens legat til forskning av Multippel Sklerose
8. Legat til Erik Vastabergs minne
9. Mikkjel og Jenny Gjerdes legat
10. Odd Fellows forskningsfond til Multippel Sklerose

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke