forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Syke og Pleietrengende >> Volds- og overgrepsutsatte

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Barna i våre hjerters støttefond
2. Stiftelse 99

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke