forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Syke og Pleietrengende >> Utviklingshemmede

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Aase og Bernt Ingvaldsens Legat
2. Arna Sigvor og Oddvar Riksheims legat
3. Arvid Heibergs reisestøttemidler
4. Barnehjelpslegatene fra Røde Kors
5. Fladmark og Halvorsens minnefond
6. Gudrun Prestbøens legat
7. Guri Årstads minnefond
8. Jan Martin Møllers Minnefond
9. Karla og Knut Stiansens legat
10. Kjetil Eikas legat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke