forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Syke og Pleietrengende >> Psykiske lidelser

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Alf Svaes legat
2. Bergen Diakonissehjems legat for nervelidende og rekonvalssenter
3. Bergen kommunes tilskudd til kunst- og kulturaktiviteter - tilskudd til fritids- og kulturaktiviteter for utviklingshemmede
4. Haldis Dorff Halvorsens Fond
5. Hemsedal kommunes legat
6. Institusjonslegat fra Oslo overformynderi
7. Josef Delmondo og Bjørn Hovdes
8. Støttelaget for sinnslidende i Buskeruds legat
9. Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke