forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Syke og Pleietrengende >> Astma/Allergi/Eksem

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Einar Eriksens legat
2. Ingeborg Paulsen, født Rønne, og rådmann Halvor Paulsens legat
3. Karen og Johan Norlies legat.
4. Klosterstiftelsen
5. NAAF oslo Fylkeslags legat
6. Nini og Arne Durbans astmafond
7. Tordis og Fritz C. Riebers legat

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke