forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Syke og Pleietrengende >> Udefinert eller flere

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
11. Legat til gamle og uføre innen Levald kapelldistrikt
12. Legater Kreftforeningen administrerer
13. Norenbergs legat
14. Sandefjord Menighets Felleslegat
15. Sanitetskaptein Emil O. Benthien og hustrus legat for syke og trengende norske leger og deres etterlatte
16. Signe Yggeseth f. Blegers legat til poliomyelittpasienter eller tilsvarende sykdom
17. Soknepresten i Sauherad - Jørgen A. Westgaardens legat
18. Åse Roes legat
19. Østre meierimester Syver Aslaksens legat

Forrige 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke