forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Syke og Pleietrengende >> Udefinert eller flere

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Anders Sveaas Almennyttige Fond
2. Arendal kommunes legat for vanskeligstilte
3. De sammenslåtte legater med sosial karakter fra Oslo overformynderi
4. Eli og Ole Elstads barns legat
5. Elise og Ole Gotaas fond
6. Elverum kommunes stipend til sosiale formål
7. Erna og Gurly Andersens legat
8. Grosserer H.Parr Samuelson og hustru Johanne Birgitte f. Frølichs legat
9. Johan Eidsvågs legat
10. Konstanse og Asbjørn Døvles stiftelse til fordel for handikappede, uføre og funksjonshemmede

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke