forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend >> Uføretrygdede >> Udefinert

Sosiale Stipend

Støtteordninger:
1. Hjelpefondet av 1950
2. Konstanse og Asbjørn Døvles stiftelse til fordel for handikappede, uføre og funksjonshemmede
3. Legat til gamle og uføre innen Levald kapelldistrikt
4. M.J. Veum og hustrus legat
5. Norges Sildesalgslags Hjelpefond
6. Norske Sjæmenns Understøttelsesfond
7. Randerslegatet til helsemessig og sosial støtte
8. Sigurd Lies Legat

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke