forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Sosiale Stipend

Sosiale Stipend

Underkategorier:
Antirasistisk arbeid (1)
Avholdsarbeid (6)
Barne- og ungdomsarbeid (19)
Blinde/døve/handicappede (51)
Eldre (65)
Etterlatte & pårørende (22)
Foreldreløse (5)
Foreninger (36)
Kvinner (12)
Syke og Pleietrengende (95)
Udefinert eller flere (12)
Uføretrygdede (8)
Vanskeligstilte (12)

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke