forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Hedmark >> Elverum

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Anton Løken og hustrus legat
2. Elverum kommunes stiftelse for utdanning
3. Elverum kommunes stipend til jord, skog og bygdeutvikling
4. Elverum kommunes stipend til sosiale formål
5. Olaug Søbergs legat
6. Skavhaugen Gårds legat
7. Sparebanken Hedmarks kunstfond
8. Stiftelsen Christoffer Dahl og Hustru Berthe Dahls legat

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke