forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Kulturstipend >> Kulturutveksling >> Utlandet

Kulturstipend

Støtteordninger:
1. Künstlerhaus Bethanien Berlin
2. Nordisk utvekslingsstipend for kulturjournalister
3. Norsk-finsk kulturfond
4. Stavanger kommunes stipend - Gjesteatelier i Berlin
5. Stikk sine legater

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke