forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Hedmark >> Stor-Elvdal

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Anne Evenstads legat til fremme av husflid
2. Bottolf Gjermundsen Westgaard og hustru Sigrid Bottolfsdatter Westgaards legat
3. Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk utdannelse
4. Edvard og Karenus Westgaards legat til jordbrukets fremme i Stor-Elvdal
5. Gedine Svestads legat
6. Grosserer Tarald T Trønnes og hustrus legat for Diakonissesaken
7. Karenus Westgaards legat til fremme av musikk i Stor-Elvdal.
8. Karenus Westgaards legat til fremme av sang i Stor-Elvdal
9. Kristian Nyhus's legat
10. Løytnant Trygve Treseng og jordmor Berit Margrethe Tresengs legat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke