forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Forskningsstipend >> Udefinert eller flere >> Udefinert eller flere

Forskningsstipend

Støtteordninger:
1. Arna og Johannes Brunes Minnefond
2. Bergens Universitetsfond
3. Christian Randulf Bulls Stiftelse
4. Einar Gerhardsens Stipendiefond
5. Forskerstipend fra Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) for opphold i Tyskland
6. Hans Herman Horns Stiftelse.
7. Hans Thomas Grams stiftelse.
8. Inger R. Haldorsen's legat til fremme av vitenskapelig arbeid
9. KOMETEN (Nord-Norges Fond og fondet Nord-Norges Universitet)
10. Legatet til studium av pedagogikk

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke