forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Forskningsstipend >> Helse >> Veterinærmedisin

Forskningsstipend

Støtteordninger:
1. Aase Marie Petersen og Hans Peter Petersens legat
2. Astri og Birger Torsteds Legat
3. Den norske veterinærforenings faglige/vitenskapelige fond
4. Fondet for alternativ forskning
5. Gudrun Gaustads Minnefond
6. Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat
7. Smådyrpraktiserende veterinærers forenings vitenskapelige og faglige fond
8. Statens veterinærvitenskapelige forskningsfond
9. Stipendmidler fra Dyreidentitet

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke