forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Finnmark >> Hammerfest

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Hammerfest kommunes kulturstipend.
2. Hammerfest kommunes stimuleringsstipend.
3. Opplæringskontoret for fiskerinæringen i Vest Finnmark - Stipend.

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke