forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Utenlandsstudier >> Sverige >> Kultur

Utenlandsstudier

Støtteordninger:
1. Nordisk Amatørteaterråds støtteordninger
2. Nordisk Kulturfond
3. Svensk-norsk samarbeidsfond

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke