forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Utenlandsstudier >> Udefinert eller flere >> Jus

Utenlandsstudier

Støtteordninger:
1. Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat
2. Borgermester Edvard Christies legat
3. Det juridiske fakultets reisefond av 1973
4. Otto Løvenskiolds Legat

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke