forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Utenlandsstudier >> Udefinert eller flere >> Handel

Utenlandsstudier

Støtteordninger:
1. Bergen Børsfonds - Kjøpmann Ernst Mowinckels legat
2. Næringslivets Stipendiefond
3. OHF - Oslohandelens utdanningslegat

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke