forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Utenlandsstudier >> Udefinert eller flere >> Udefinert eller flere

Utenlandsstudier

Støtteordninger:
1. Andreas og K. Ludvig Endresens legat
2. Anna Brugh Singers stipendiefond for norkse kunststuderende
3. Banksjef C. J. Eges stipendielegat
4. Borgermester Edvard Christies legat
5. Bryggeriarbeider Johannes J. Gjesdal og hustru Marie, f. Ditmarsen legat
6. Det juridiske fakultets reisefond av 1973
7. Det Stavangerske Dampskibsselskabs Stipendiefond
8. Fabrikkeier Martin Fredrik og hustru Gunhild Kleppes legat
9. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat
10. Generaldirøktør Rolf Østbyes stipendiefond ved NTH / NTNU

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke