forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Finnmark >> Alta

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Alta kommune - kulturpris.
2. Alta kommune - utviklingstilskudd for ungdom
3. Alta kommune sin kulturpris og kulturstipend
4. Opplæringskontoret for fiskerinæringen i Vest Finnmark - Stipend.
5. S.A.T.s stipend

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke