forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Buskerud >> Øvre Eiker

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Fondet til beste for vanføre
2. G.P. Braathen og frues legat
3. Hans Braathen og hustru Regine Braathens legat
4. Harriet Holters legat
5. Ivar og Marianne Hauges legat
6. Nils Ødegaards legat
7. Oskar Bakkeruds legat
8. Øvre Eikers fond til beste for vanføre.

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke