forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Studie / fagområde >> Undervisning/Lærere >> Udefinert

Studie / fagområde

Støtteordninger:
1. Bjørnsons Lærerfond
2. Bokhandler M. Gravdahl og hustrus legat
3. Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. stipendiefond for lærere og lærerinner ved Haugesund folkeskole
4. Finnøy kommunes stipend for pedagogisk personale
5. Fondet til treindustriens fremme
6. Gerd og Fredrik Johans Grahls legat
7. Guttorm Vatndals skipnad
8. Jon Olsen Dales Minde
9. Lærer Lisleruds legat
10. Oberstinne Due f. Peyrons legat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke