forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Studie / fagområde >> Landbruk/fiske/skogbruk >> Landbruk

Studie / fagområde

Støtteordninger:
1. Aanen Watnelis legat
2. Asker landbruksforenings legat
3. Bankkasserer Knud Finsdahl m/families legat
4. Elverum kommunes stipend til jord, skog og bygdeutvikling
5. Even Syversen Ringstads legat
6. Frk. Emma Brekke Horgens legat
7. Gina Andersen-Moens legat for ingdom i Ullensaker
8. Gudrun og Sigurd Haaheims minnefond
9. Guttorm Vatndals skipnad
10. H. H. Leikvangs legat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke