forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Studiested >> Akershus >> Høgskolen i Akershus

Studiested

Støtteordninger:
1. Annlaug Jacobsens legat til fremme av internasjonalt arbeide
2. Distriktslege C Rømckes legat for Offentlig ansatte jordmødre
3. Rektor Gudrun Akres sudiefond

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke