forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Østfold >> Fredrikstad

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Brødrene Carstensens legat
2. Ester og Martin Sølands legat
3. Fond for Arne Stangebyes samlinger
4. Fredrik II vg skoles jubileumsfond
5. Fredrikstad kommmunes støtte til Vennskapsutveksling
6. Fredrikstad kommunes kulturstipend
7. Fredrikstad kommunes kunstnerstipend
8. Fredrikstad kommunes legat til sosiale formål
9. Fredrikstad kommunes tilskudd til kulturarbeid
10. Fredrikstad kommunes utdanningslegat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke