forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Sør-Trøndelag >> Udefinert eller flere

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Anne Marie Melbyes legat
2. Arild og Emilie Bachkes fond
3. Børre Skaliens minnefond
4. Det teologiske Menighetsfakultetes studentlegater
5. Elsa og Nielsens legat for cerebral parese barn.
6. Fond til reiser for skoleklassers utenfor Oslo og Akershus for besøk i Eidsvollsbygningen
7. John og Ingeborg Ysets legat til Haltdalen Vel
8. Magda og Henrik Hornemanns legater
9. Malerinnen Astri Aasens gave til Trondhjems Kunstforening
10. Malermester Hans Petter Melgaard og fru Mariths legat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke