forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Rogaland >> Stavanger

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Hildur og Arthur Gjerdes legat
2. Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Stavanger
3. Stavanger Arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
4. Tina og Martin Magnesens legat

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke