forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Rogaland >> Sandnes

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Bernhard J. Sørbø og hustrus legat
2. Bertha Andrea og Reidar Gausels legat
3. Brødrene Arne G. Frøyland og Rasmus Frøylands legat for ungdom fra Riska, til fremme av høyere utdannelse
4. Sandnes kommunes kulturstipend

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke