forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Rogaland >> Haugesund

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Christian Haaland AS' fond
2. Elisabeth Knutsens legat
3. Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. stipendiefond for lærere og lærerinner ved Haugesund folkeskole
4. Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. stipendiefond for lærere ved den høiere skole i Haugesund
5. Emil og Gudrun Gabrielsens legat til hjelp for blinde
6. Erik Kongshavn jr.'s legat
7. Gaut og Jacobine Mathiesens Legat
8. H. M. Wrangell og hustrus legat
9. Hanna Brummenæs og Bertha Torgersens legat
10. Hanna Brummenæs og Bertha Torgersens legat til fordel for enker eller gamle og ubemidlede av handelsstanden.

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke