forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Oslo >> Oslo

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Adolf Gulliksens legat
2. Blikkenslager Oluf C. Johanssen og hustrus legat
3. Boye Schlytters legat for feriekolonier
4. De sammenslåtte legater med sosial karakter fra Oslo overformynderi
5. Dido Hansens legat
6. Frellesen og Klovmans felleslegat
7. Frogner Menighets legater
8. Fru Anna Collett Børs' legat
9. Grosserer F.C. Balling og Hustru Ragnhild F. Staffs Legat
10. Grosserer H.Parr Samuelson og hustru Johanne Birgitte f. Frølichs legat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke