forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Aust-Agder >> Arendal

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Arendal kommune sitt legat for eldreomsorg
2. Arendal kommunes legat for vanskeligstilte
3. Arendal kommunes utdanningslegat
4. C. Sørensen og hustrus stiftelse
5. Erna og Gurly Andersens legat
6. Georg Hørsdal og hustrus legat for teologi- og musikkstuderende
7. Johan Jensen og hustru Joakime født Paulsens legat for verdige trengende av borger og -embedsklassen
8. Legat til sosiale og diakonale formål i Hisøy kommune
9. Ole Dahl og hustrus legat

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke