forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Oppland >> Etnedal

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Aasta Tolleruds legat
2. Birger Torsteds legat
3. Etnedal idrettsråds idrettsstipend for ungdom
4. Etnedal kommunes kulturmidler
5. Etnedal kommunes kulturpris
6. Etnedal kommunes tilskudd til idretts – og ungdomsadministrasjon
7. Etnedal sparebanks gaveutdeling
8. Kjørstads minde
9. Ola Sveens legat
10. Olav og Lizzie Juvkams legat

Neste 10

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke