forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Akershus >> Ås

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Anna og Morgan Juells fond
2. Anton Nordbys legat til Trengende og syke i Nordby
3. Direktør Anders M. Brækkes legat
4. Dr. Sigurd Holmboe Sødring og Hustru Elsa Sødrings Legat for evnerik ungdom i Ås og Vestby (Sødrings Legat)
5. Haakon og Marthe Smebøhls legat
6. Karen Hoxmarks legat
7. Leiums legat
8. Marie Hagbart Hoxmarks legat
9. Ås kommunes kulturpris
10. Ås kommunes kulturstipend

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke