forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Geografisk Betinget >> Akershus >> Ski

Geografisk Betinget

Støtteordninger:
1. Anna og Morgan Juells fond
2. Civitan Club Skis fond for mennesker med bistandsbehov
3. Helene Olsd. og Nils Andresen Retvedts legat
4. Leiums legat
5. Martin Bergers legat
6. Nils Jarle og Olav Olsens legat
7. Ski musikkråd's musikkstipend
8. Tilskudd til allment kulturarbeid
9. Tilskudd til allment kulturarbeid i Ski kommune

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke